Studio Videochat Brasov

Termeni si conditii

TERMENII ȘI CONDIȚIILE
website-ului mysecret-studio.ro

Utilizarea site-ului www.mysecret-studio.ro (denumit în continuare „My Secret Studio”) implică acceptarea unor termeni și condiții pentru folosirea acestuia în acord cu dispozițiile legale.
My Secret Studio își rezervă dreptul de a modifica/actualiza oricând Termenii și Condițiile site-ului și va aduce la cunoștință publică acest lucru prin publicarea pe site a Termenilor și Condițiilor cu modificările și completările ulterioare.
Dacă una din clauzele Termenilor și condițiilor va fi declarată nulă, nulitatea nu se va extinde și asupra celorlalte clauze.

I. PERSOANELE CARE POT ACCESA ȘI FOLOSI WEBSITE-UL
1.1. Website-ul mysecret-studio.ro împreună cu tot conținutul acestuia se adresează și poate fi accesat doar de către persoanele care au vârsta de peste 18 ani la momentul accesării.
1.2. Accesarea și folosirea site-ului mysecret-studio.ro precum și a datelor și informațiilor aflate pe site presupune și implică acceptarea explicită sau implicită, cumulativă, a tuturor clauzelor menționate în acest document, denumit “Termeni și Conditii”. Activitatea de utilizare a site-ului este considerată a fi echivalentă cu consimțământul dumneavoastră expres privind înțelegerea și respectarea în itegralitate a Termenilor și Condițiilor și orice document aditional la care acesta face referire.

II. DREPTURILE DE MARCĂ ȘI DREPTURILE DE AUTOR
2.1. Reproducerea materialelor de orice fel de pe site-ul mysecret-studio.ro este autorizată în limitele prevăzute de legislaţia drepturilor de autor şi a drepturilor conexe.
2.2. Folosirea, în orice mod, fără acordul expres al My Secret Studio, a oricăror mărci înregistrate, este contrară legii și creează/poate crea un prejudiciu actual și/sau viitor.

III. LIMITAREA RESPONSABILITĂȚILOR

3.1. My Secret Studio nu răspunde de nicio pierdere, cost, cheltuială sau altă răspundere, în cazul în care acestea sunt cauzate în mod direct de nerespectarea termenilor și condițiilor.
3.2. Cei care accesează/ vizitează site-ul pot face comentarii și orice alte comunicări: să transmită sugestii, idei, întrebări sau alte informații, atât timp cât conținutul acestora nu este ilegal, obscen, amenințător, defaimător, nu tulbură în niciun fel viața privată a altor persoane, nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală, nu conține viruși.
3.3. Toate informațiile existente pe site au rol pur informativ și nu au scopul de a oferi consultanță sau sfaturi într-un anumit domeniu. Conținutul postat pe site constituie informații de interes general despre oferte de colaborare și opinii.

3.4. My Secret Studio are dreptul de a suspenda sau restricționa accesul utilizatorilor la site, ori la anumite secțiuni din acesta, local sau regional, fără notificari prealabile, fără alte formalități și fără motivarea acțiunilor sale.

IV. COLABORAREA CU MY SECRET STUDIO

4.1. Ofertele de colaborare prezente pe site-ul mysecret-studio.ro sunt în acord cu prevederile legale, persoanele interesate putând obține mai multe informații solicitând acest lucru la secțiunea „contact” a site-ului.

4.2. Ofertele de colaborare prezente pe site sunt expuse cu titlu informativ, fiecare contract putându-se negocia în funcție de fiecare situație.

V. INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În conformitate cu prevederile:
– Regulamenului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
– Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
– Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice;

5.1. Avem obligația de a administra datele personale pe care ni le furnizați în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate.
5.2. Principalele date ce se culeg sunt „cookies-urile”. Astfel, puteți vizita site-ul fără a ne comunica identitatea dumneavoastră. Se culeg informații generale privind tipul de browser, fișierele pe care le solicitați, numele domeniului și țara din care solicitați informațiile. Aceste informații pot fi folosite în scopuri statistice și veți rămâne un utilizator anonim.
5.3. My Secret Studio mai poate prelucra datele dumneavoastră dacă le furnizați în fereastra de chat, precum și dacă le furnizați prin secțiunea de contact a site-ului. Aceste date sunt necesare în vederea comunicării, dar le putem folosi și în scopul transmiterii de oferte de colaborare către dumneavoastră.
5.4. Prin accesarea site-ului mysecret-studio.ro și implicit prin comunicarea prin fereastra de chat ori prin secțiunea contact de pe site, vă dați consimțământul în mod expres și neechivoc ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie prelucrate de către My Secret Studio.
5.5. Destinatarul datelor cu caracter personal furnizate de către dumneavoastră este My Secret Studio.
5.6. My Secret Studio nu intenționează să transfere date cu caracter personal către o țară terță sau către o organizație internațională.
5.7. Terţii care au acces la datele cu caracter personal furnizate de catre dumneavoastră sunt: serviciile de e-mail și furnizorii secțiunii de chat de pe site.
5.8. Crearea de oferte de colaborare reprezintă criteriul utilizat pentru a stabili perioada pentru care datele cu caracter personal vor fi stocate.
5.9. Drepturile persoanelor ale căror date personale se prelucrează sunt prevăzute de Regulamenului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 și sunt următoarele:
a) dreptul de acces al persoanei vizate;
b) dreptul la rectificare;
c) dreptul la ștergerea datelor;
d) dreptul la restricționarea prelucrării;
e) dreptul la portabilitatea datelor;
f) dreptul la opoziție;
g) dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată;
5.10. Orice sesizare, solicitare, informare privind prelucrarea unei date cu caracter personal poate fi înaintată către My Secret Studio, accesând secțiunea „contact” de pe site.